20180609_111054-1-1-1_edited_edited.jpg

ARTIST PROFILE

Kiss Viktor

 

                                  KISS VIKTOR

                                                                                  festőművész

                                                                                             Szakmai életrajz


1977-ben születtem Miskolcon. 1981 óta élek Budapesten. Képzőművészettel 1995 óta foglalkozom.

1998-tól 3 éven át tanultam napi rendszerességgel a budai Ferenczy István Vizuális

Műhelyben hagyományos rajzi stúdium alapján, Kopasz Tamás tanítványaként.

1999-től kezdve rendeztem önálló kiállításokat számos kiállításon, fesztiválon.

1999-ben Horváth Éva Mónika festőművész magántanítványa voltam.

1999-től két éven át a Koós Károly Egyesülés Szabadegyetemén tanultam. Döbröntei Zoltán festőművész tanítványaként végeztem a képzőművészeti tárgyat.

A Szabadegyetemen Makovecz Imrével tanítványaként ismerkedhettem meg, a vele való személyes kapcsolatom meghatározóan hatott művészeti látásmódomra.

A Koós Károly Szabadegyetem diplomáját 2001-ben vettem kézhez.

2000-től a Napút Képzőművészeti Főiskolán tanultam ahol a festészetet Döbröntei Zoltántól, a rajzot Breznay Andrástól tanultam.

Az Főiskola által szervezett csoportos kiállításokon, alkotótáborokon vettem részt.

(Őriszentpéter-“Hétrétország-fesztivál” 2000, Velem – alkotótábor 2001)

Az Főiskola befejezését követően 2001 és 2006 között Döbröntei Zoltán festőművésszel és

Simon Zsolt József szobrász-iparművésszel sz ún. „Szín-tér” képzőművészeti alkotótábor-

sorozatban vettem részt, melynek során a magyarországi és határon túli egykori és ma is működő alkotótáborokat, művésztelepeket (Szolnok, Tihany, Plopi /Erdély/, Magyarpolány

stb.) felkeresve dolgoztunk tematikus jelleggel.

Ezzel egy időben lettem Rádóczy-Gyarmathy Gábor festőművész magántanítványa, az ő

magániskolájában 4 éven keresztül tanultam a képzőművészet különböző irányzatait rajzban és festészetben.

2002-től Vargha Domokos író életútjáról folytattam tanulmányokat a családja segítségével.

2005-ben Vargha Domokosné tudománytörténész „Zách János Ferenc csillagász” c. könyvébe

illusztrációkat készítettem.

2007-ben tagja lettem az Art-Area galériának.

2008-ban tagjai közé választott a XVI.kerületi Festőművészek Társasága és Madocsai Miklós Evangélikus lelkész könyvéhez tollrajz-illusztrációkat készítettem.

(Imádságmozaik I.)

2009-ben A Szófiai Magyar Kulturális Intézet vezetőjétől meghívást kaptam egy Bulgária-szerte tartandó vándorkiállításra, melynek célja a fiatal magyar képzőművészek munkáinak

külföldi megismertetése volt. Erre a kiállítás-sorozatra meghívtam Fejér-Hadúr Péter festőtársamat. Képeink egy éven át szerepeltek a vándorkiállításon, az eseményről kisfilm

tudósított a Duna TV kulturális ajánlóműsorában.

A Napút Művészeti Akadémia 3 éves képzését az Intézmény diplomájának készhez vételével 2010-ben végeztem el Döbröntei Zoltán tanítványaként. Az Iskola elsősorban a színtan

–Goethe-i és R. Steiner-i alapokon nyugvó ismeretelméletéből indult ki.

2010-től a “Vének” nevű alkotócsoport alapításában vettem részt, majd egy képzőművészeti konferencia folyományaképpen a csoport tagjaként kiállítás-meghívást kaptam Svájcba.

A baseli Goetheanum-ban a 2012-es Nemzetközi tárlaton a Halak c. kiállítással egy 200 festő

részvételével tartott Kiállításon, festészeti konferencián vettem részt. Erre az alkalomra az egy

éves csoportos alkotómunka szervezését, levezetését, tematikai összefogását végeztem- mely

eredményeképpen Svájcban nagy sikert értünk el a NAPÚT alkotó csoportunkkal. Egy éves munkánk tematikája: a hal motívumának tartalma, mélyebb jelentése a mitológiában, az újszövetségben és a keresztény szimbolikában.

Fontosnak tartom, hogy a képzőművészet jobban jelen legyen mindennapi szociális

életünkben és tereinkben. Ennek érdekében együttműködést sikerült kialakítani iskolákkal, gyógyító közösségekkel, terapeutikumokkal, orvosokkal, közösségi szemléletű

jogi és gazdasági intézményekkel ahol a helyeben folytatott társadalmi tevékenységeket támogató, annak tartalmát megfogalmazó képek megtalálhatták helyüket.

Több –ebbe az irányba mutató- kiállítás, művészeti előadással egybekötött konferencia

szervezésében vettem részt, pl. installáció és interaktív festés a 2B galériában, a J.W. Goethe

Színtan c. műve kiadásának 200. évfordulóján, a Goethe Intézettel együttműködve.

2014 júniusában az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára Budapesten rendezett

Nemzetközi Konferencián (MOM Művelődési Központ) szervezői felkérésére működtem

közre a tematikához szorosan kapcsolódó nagyméretű színpadi installáció és egy önálló

ikonosztáz-forma (egy szakrális forma megújításának kísérlete) megalkotásában. A színpadi

művek „Cantata Profana” címmel Bartók Béla azonos című zeneművének inspirációjára készültek.

Az itt szereplő nagyméretű képek Közgyűjteménybe (Göllner Mária Regionális Gimnázium)

kerültek állandó kiállításra.

Országjáró kiállításokon (egyéni és csoportos) fontosnak tartottam, hogy a műveket bemutató megnyitó beszédekben a hallgatóság számára művészetelméleti, alkotás-lélektani kérdéseket közérthetően érintsek.

2017-ben Csontváry munkásságát tanulmányoztam, többek között Végvári Zsófia Csontváry-kutató Laboratóriumában az eredeti képeket, és azok anyaghasználatát, valamint Csontváry egykori lakhelyén, Gácson környezettanulmányra utaztam. Gyakorlati festészeti kutatást

végeztem különleges anyaghasználatával fehér agyagos-enyves-anilinfestékes technikával. Ez

új eszközökkel gazdagította festészetemet.

Említett tevékenységeim nyomán előadások, tanári továbbképzések (pl. Waldorf-tanárképzés

nyári művészeti továbbképzése) megtartására kértek fel.

Ezeken a képelemzés -a festészeti elemek olvasása- azon formáját igyekeztem pedagógusi

körben megismertetni, mely az alkotó oldaláról, az alkotás folyamatának tudatos átélése által osztható meg közérthetően, segítendő a képi kultúrához való közelebb kerülésünket.

Művészeti együttműködést sikerült kezdeményeznem Hamburgban, (2018. márciusi kezdettel) egy mozgásművészettel foglalkozó csoporttal, ahol művészetelméleti

előadást tartottam. Fontosnak tartom az itthoni, ez irányú közösségben végzett munkánk eredményeit - a létező kapcsolat révén- a német népkarakterből adódó megközelítés

nézőpontjaival találkoztatni, művészi együttműködések alapjává tenni.

A Waldorf-tanárképzés Intézménye 2018 Szeptembertől felkért 3 éves Waldorf művésztanár-képzésben való tanításra, rajz-festés, színtan tárgyakban; ennek összefogását, szakmai iránymutatását vállaltam.

Jelenleg a Napút Művészeti Akadémia festészeti szakmai képzését vezetem, a 2017-18-as

tanév anyagát Csontváry alkotóművészetének inspirációja alapján építettem fel.

2018 első felében a Megújuló Szent László Kórház Hospice-osztályának falaira készítettem

adományként egy projekt keretén belül két nagyméretű képet. Motivációm a minél emberibb

körülmények biztosítása volt a haldoklók számára, valamint a művészet erejével a remény és

emberség közegének elősegítése.

A Napút Művészeti Akadémián negyedmagammal egy éven át dolgoztunk műtermünkben a keresztény művészet megújításának szándékával közös témáinkon, melynek eredményeit Európa több nagy városában tervezzük bemutatni.

y

 

FŐBB EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

1998-2019

 • 1998-2000 Tavaszi Fesztiválok; Varga Márton Kertészeti Iskola

 • 1998-2000 Zsámbéki Medence fesztiváljai

 • 1999 Pátyi Kultúrház - Tájképek a Zsámbéki medencéből

 • 1999 Gödöllői Agrártudományi Egyetem – Tavaszi fesztivál

 • 2000-től Napút Szabad Művészeti Iskolával (csoportos)

 • 2002 Budakeszi, Erkel F. Művelődési Ház (Melocco T. Annával közösen)

 • 2008 Benső tájak-meditációk XII. kerületi MOM Művelődési Központ, (Fejér Hadúr Péterrel)

 • 2008 Budakeszi, Erkel Ferenc Művelődési ház

 • 2009 Budapest, P'art Café

 • 2009 május: Budapest, Vis Major kávézó (Fejér-Hadúr Péterrel)

 • 2009 április-2010 április: A Szófiai Magyar Kulturális Intézet, Szófiában, nagyobb bolgár városokban.

 • 2010-2016 (évente): Rádóczy-Gyarmathy Gábor tanítványainak kiállítása – Budapest, Erzsébetligeti Színház

 • 2010 Győr, Petőfi S. Művelődési Ház: Napút Alkotóközösséggel (csoportos)

 • 2010 "Férfi és Nő" -  Bp. IX.ker. Helytörténeti Múzeum ( Csek Veronikával, Kulcsár Edinával és Döbröntei Zoltánnal )

 • 2010 Fogasház, Budapest "3" c. kiálltás (csoportos)

 • 2010 2B Galéria, Budapest: "...És a homály" – J. W. Goethe Színtan c. műve kiadásának 200.

 • évfordulójára (Goethe intézettel közösen)

 • 2011 Őriszentpéter – Hétrét fesztivál, Kis-Kovács Sárával (-nemezképek)

 • 2012 Svájc, Basel (Goetheanum) “Halak” (csoportos)

 • 2012-2013 Vándorkiállítás (Napút Alkotóműhellyel - csoportos) országszerte (kiállításmegnyitók, kiselőadások megtartása)

 • 2013 Ecce Homo – Budapest, MagNetBank székház (csoportos)

 • 2014 Leányfalu, faluház – (csoportos)

 • 2014 MOM Művelődési Központ: „Cantata Profana” ; Nemzetközi Konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára (installációk és csoportos kiállítás)

 • 2014 „Cantata Profana” – 9 kép Bartók művére (Újpesti Regionális Waldorf Gimnázium)

 • 2016 Tamási, Kindl Kupolagaléria (Molnár Eszter Ágnessel)

 • 2016 Komárno, Limes templomgaléria: “Kelet és Nyugat” (csoportos)

 • 2016-tól 2018-ig Állandó kiállítás (csoportos) Sophianum Egészségközpontban.

 • 2017 Solymár, Apáczai Csere János Művelődési Központ (Jelmez c. kiállítás - csoportos)

 • 2017 "Földet érő" - Bp I. kerület, Vízivárosi Klub

 • 2017 NAPÚT 10, Piliscsaba, Pázmáneum, nemzetközi kiállítás és összművészeti konferencia

 • (csoportos)

 • 2017 Bécs, Remény c. kiállítás (Döbröntei Zoltánnal, Bíró Edinával, Hódosi Helgával)

 • 2018. II. Hospice-Ház (Bp, Szent László kórház)

 • 2018. IV. K11 Galéria - Budapest (csoportos)

 • 2018. IX. Ars Sacra fesztivál - Napút Művészeti Akadémia festőivel közösen

 • 2019. III. "Égi Sirokkó" -(önálló gyűjteményes) Bp. I. ker. Vízivárosi Klub.

 • 2019 V. Mária Magdolna torny - Budai Vár, "A feltámadás ábrázolása" (Napút Művészeti Akadémiával közösen

 • 2019. IX. Ars Sacra fesztivál, BudaiVár, Mária Magdolna torony, " A feltámadás ábrázolása" - egyéni

 • 2019. X. Losonc - Szabó Gyula emlékház - "Csontváry 100" - a Napút Mávészeti Akadémiával közösen