top of page
20180609_111054-1-1-1_edited_edited.jpg

ARTIST PROFILE

Kiss Viktor

                                  KISS VIKTOR

                                                                                  festőművész

 Rövid Ars poetica:

Napút Képzőművészeti Akadémia közösségének alkotója, a Waldorf festés-rajz szaktanárképzés tanára vagyok.

1995 óta festek, 1999 óta közösségekben, megtapasztalva a képzőművészet megközelítéseinek sokféleségét, közösségteremtő erejét.1998 óta számos hazai és nemzetközi kiállításon vettem részt.

Festészetem a színek és az ábrázolandó téma egyidejű, egymásra ható átéléséből születnek, de az ábrázolás erényeit nem csak a külső látványra vonatkoztatom. Intenzíven foglalkozom J. W.Goethe, és Rudolf Steiner színtani, művészeti megközelítésével.

 2017 óta egyéni és csoportos képzéseket, festő kurzusokat, nyári táborokat vezetek. Igyekszem a képelemzés, képolvasás kultúráját a modern ember átalakuló képi tudatához közel hozni. A képteremtés misztériumának gyakorlata foglalkoztat, melynek visszafejtése a festészeti elemek “olvasása”; ennek művelete a “képolvasás”. Ezt igyekszem széles körben megismertetni az alkotó oldaláról. Így a képi hatóerők tudatosításának folyamata átélhetővé válik, segítendő a kép titkaihoz, a képi kultúrához való közelebb kerülésünket.

 

 

 Szakmai önéletrajz:

 

 • 1977-ben születtem Miskolcon. 1981 óta élek Budapesten.

 • Képzőművészettel 1995-ben kezdtem foglalkozni Boda Balázs és Oláh Kati festőházaspár képeinek hatására.

 • 1998-tól 3 éven át tanultam napi rendszerességgel a budai Ferenczy István Vizuális Műhelyben hagyományos rajzi stúdium alapján, Kopasz Tamás tanítványaként.

 • 1999-től kezdve rendezek önálló kiállításokat.

 • 1999-ben Horváth Éva Mónika festőművész magántanítványa voltam.

 • Ettől az évtől két éven át a Koós Károly Egyesülés Szabadegyetemén tanultam. Döbröntei Zoltán festőművész tanítványaként végeztem a képzőművészeti tárgyat.

 • A Szabadegyetemen Makovecz Imrével tanítványaként ismerkedhettem meg, a vele való személyes kapcsolatom meghatározóan hatott művészeti látásmódomra.

 • A Koós Károly Szabadegyetem diplomáját 2001-ben vettem kézhez.

 • 2000-től a Napút Képzőművészeti Főiskolán tanultam ahol a festészetet Döbröntei Zoltántól, a rajzot Breznay Andrástól tanultam.

 • Az Főiskola által szervezett csoportos kiállításokon, alkotótáborokon vettem részt. (Őriszentpéter-“Hétrétország-fesztivál” 2000, Velem – alkotótábor 2001)

 • A Főiskola befejezését követően 2002 és 2006 között Döbröntei Zoltán festőművésszel és Simon Zsolt József szobrász-iparművésszel sz ún. „Szín-tér” képzőművészeti alkotótábor-sorozatban vettem részt, melynek során a magyarországi és határon túli egykori és ma is működő alkotótáborokat, művésztelepeket (Szolnok, Tihany, Plopi /Erdély/, Magyarpolány stb.) felkeresve dolgoztunk tematikus jelleggel.

 • Ezzel egy időben lettem Rádóczy-Gyarmathy Gábor festőművész magántanítványa, az ő magániskolájában 4 éven keresztül tanultam a képzőművészet különböző technikáit, irányzatait rajzban és festészetben.

 • 2002-től Vargha Domokos író életútjáról folytattam tanulmányokat a családja segítségével.

 • 2005-ben Vargha Domokosné tudománytörténész „Zách János Ferenc csillagász” c. könyvébe illusztrációkat készítettem.

 • 2007-ben tagja lettem az Art-Area galériának.

 • 2008-ban tagjai közé választott a XVI.kerületi Festőművészek Társasága és Madocsai Miklós Evangélikus lelkész könyvéhez tollrajz-illusztrációkat készítettem.(Imádságmozaik I.)

 • 2009-ben A Szófiai Magyar Kulturális Intézet vezetőjétől meghívást kaptam egy Bulgária-szerte tartandó vándorkiállításra, melynek célja a fiatal magyar képzőművészek munkáinakkülföldi megismertetése volt. Erre a kiállítás-sorozatra meghívtam Fejér-Hadúr Péter festőtársamat. Képeink egy éven át szerepeltek a vándorkiállításon, az eseményről kisfilmtudósított a Duna TV kulturális ajánlóműsorában.

 • A Napút Művészeti Akadémia 3 éves képzését az Intézmény diplomájának készhez vételével 2010-ben végeztem el Döbröntei Zoltán tanítványaként. Az Iskola elsősorban a színtan–Goethe-i és R. Steiner-i alapokon nyugvó ismeretelméletéből indult ki.

 • 2010-től a “Vének” nevű alkotócsoport alapításában vettem részt, majd egy képzőművészeti konferencia folyományaképp a csoport tagjaként kiállítás-meghívást kaptam Svájcba.A baseli Goetheanum-ban a 2012-es Nemzetközi tárlaton a Halak c. kiállítással egy 200 festőrészvételével tartott Kiállításon, festészeti konferencián vettem részt. Erre az alkalomra az egyéves csoportos alkotómunka szervezését, levezetését, tematikai összefogását végeztem- mely eredményeképpen Svájcban nagy sikert értünk el a NAPÚT alkotó csoportunkkal. Egy éves munkánk tematikája: a hal motívumának tartalma, mélyebb jelentése a mitológiában, az újszövetségben és a keresztény szimbolikában.

 • 2010-2014 Fontosnak tartottam, hogy a képzőművészet jobban jelen legyen mindennapi szociális életünkben és tereinkben. Ennek érdekében együttműködést sikerült kialakítani iskolákkal, gyógyító közösségekkel, terapeutikumokkal, orvosokkal, közösségi szemléletű jogi és gazdasági intézményekkel ahol a helyeben folytatott társadalmi tevékenységeket támogató, annak tartalmát megfogalmazó képek megtalálhatták helyüket. Több –ebbe az irányba mutató- kiállítás, művészeti előadással egybekötött konferencia szervezésében vettem részt, pl. installáció és interaktív festés a 2B galériában, a J.W. Goethe Színtan c. műve kiadásának 200. évfordulóján, a Goethe Intézettel együttműködve.

 • 2014 júniusában az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára Budapesten rendezett Nemzetközi Konferencián (MOM Művelődési Központ) szervezői felkérésére működtem közre a tematikához szorosan kapcsolódó nagyméretű színpadi installáció és egy önálló ikonosztáz-forma (egy szakrális forma megújításának kísérlete) megalkotásában. A színpadi művek „Cantata Profana” címmel Bartók Béla azonos című zeneművének inspirációjára készültek. Az itt szereplő nagyméretű képek Közgyűjteménybe (Göllner Mária Regionális Gimnázium) kerültek állandó kiállításra.

 • 2014-2017; Országjáró kiállításokon (egyéni és csoportos) fontosnak tartottam, hogy a műveket bemutató megnyitó beszédekben a hallgatóság számára művészetelméleti, alkotás-lélektani kérdéseket közérthetően érintsek.

 • 2017-ben Csontváry munkásságát tanulmányoztam, többek között Végvári Zsófia Csontváry-kutató Laboratóriumában az eredeti képeket, és azok anyaghasználatát, valamint Csontváry egykori lakhelyén, Gácson környezettanulmányra utaztam. Gyakorlati festészeti kutatástvégeztem különleges anyaghasználatával fehér agyagos-enyves-anilinfestékes technikával. Ez új eszközökkel gazdagította festészetemet.

 • 2017-től éveken át a Napút Művészeti Akadémia festészeti szakmai képzését vezettem, a 2017-18-astanév anyagát Csontváry alkotóművészetének inspirációja alapján építettem fel.

 • 2017 Decemberében 3 kollégámmal Bécsben állítottuk ki nagyobb méretű képeinket A kiállítás címe: "Remény".

 • Említett tevékenységeim nyomán előadások, tanári továbbképzések (pl. Waldorf-tanárképzésnyári művészeti továbbképzése) megtartására kértek fel. Ezeken a képelemzés -a festészeti elemek olvasása- azon formáját is igyekeztem pedagógusi körben megismertetni, mely az alkotó oldaláról, az alkotás folyamatának tudatos átélése által osztható meg közérthetően, segítendő a képi kultúrához való közelebb kerülésünket.

 • 2018 Művészeti együttműködést sikerült kezdeményeznem Hamburgban, (2018. márciusi kezdettel) egy mozgásművészettel foglalkozó csoporttal, ahol művészetelméleti előadást tartottam. Fontosnak tartom az itthoni, ez irányú közösségben végzett munkánk eredményeit - a létező kapcsolat révén- a németországi közönség nézőpontjaival találkoztatni, művészi együttműködések alapjává tenni.

 • 2018 első felében a Megújuló Szent László Kórház Hospice-osztályának falaira készítettemadományként egy projekt keretén belül két nagyméretű képet. Motivációm a minél emberibb körülmények biztosítása volt a haldoklók számára, valamint a művészet erejével a remény és emberség közegének elősegítése.

 • A Waldorf-tanárképzés Intézménye 2018 Szeptembertől felkért 3 éves Waldorf művésztanár-képzésben való tanításra, rajz-festés, színtan tárgyakban; ennek összefogását, szakmai iránymutatását vállaltam. 2021-ben diplomákat adhattunk át az első Magyarországon végzett Waldorf festés-rajz szaktanároknak.

 •  2018-tól Napút Művészeti Akadémián negyedmagammal másfél éven át dolgoztunk műtermünkben "a Keresztény művészet megújításának" programjával szándékával közös témáinkon, melynek eredményeit többek között a Budai Vár-beli Magdolna toronyban (Feltámadás ábrázolása c.), és Losoncon (Csontváry 100 c.) mutattuk be.

 • 2019-től számos folyóiratban (Búvópatak, AntropoSohia, Szabad Gondolat) jelennek meg rendszeresen képeim

 • 2021-től Rendszeres művészeti műhelymunkákat vezetek nagyobb városokban (Kecskemét, Dunaújváros, Nyíregyháza)Számos magántanítvány mellet rendszeresen tartok hosszabb-rövidebb festészeti kurzusokat, nyári alkotótáborokat (Zsennyei, alkotóház, Bozsoki kastély, Tamási, Tinnye, Nemesvámos, Boncodfölde stb.) továbbképzéseket csoportoknak, valamint Waldorf-tanárok számára. 

 • 2Az AntropoSophia c. újságnak 2022 óta vagyok művészeti szerkesztője.

 • 2022 Tavaszán került közgyűjteménybe, Deák Ferenc szülőházába ( Söjtör) Deák Ferencről és Festetics Máriáról készült történelmi festményem, melyet a Pannon Panoptikum Alapítvány rendelt meg.

 • 2022-ben Az Antropozófiai Pedagógiai Műhelyben induó Waldorf-művésztanárképzés előadója lettem. 

 • 2022 júliusában Németországban Lübeckben ("Bothmer 100 c. rendezvényen") tartottam képzőművészeti Workshop-sorozatot.

 • 2022 novemberében 6 részes oktatófilmet forgattam Bodogán Sándor fotóművész kezdeményezésére és produceri közreműködésével a "festészet organikus szemlélete" címmel. Bodogán Sándor szervezésében több művészeti workshop-sorozatot is tartottam Goethe-színtan és Csontváry festészete témában.

FŐBB EGYÉNI ÉS CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK

1998-2023

 • 1998-2000 Tavaszi Fesztiválok; Varga Márton Kertészeti Iskola

 • 1998-2000 Zsámbéki Medence fesztiváljai

 • 1999 Pátyi Kultúrház - Tájképek a Zsámbéki medencéből

 • 1999 Gödöllői Agrártudományi Egyetem – Tavaszi fesztivál

 • 2000-től Napút Szabad Művészeti Iskolával (csoportos)

 • 2002 Budakeszi, Erkel F. Művelődési Ház (Melocco T. Annával közösen)

 • 2008 Benső tájak-meditációk XII. kerületi MOM Művelődési Központ, (Fejér Hadúr Péterrel)

 • 2008 Budakeszi, Erkel Ferenc Művelődési ház

 • 2009 Budapest, P'art Café

 • 2009 május: Budapest, Vis Major kávézó (Fejér-Hadúr Péterrel)

 • 2009 április-2010 április: A Szófiai Magyar Kulturális Intézet, Szófiában, nagyobb bolgár városokban.

 • 2010-2016 (évente): Rádóczy-Gyarmathy Gábor tanítványainak kiállítása – Budapest, Erzsébetligeti Színház

 • 2010 Győr, Petőfi S. Művelődési Ház: Napút Alkotóközösséggel (csoportos)

 • 2010 "Férfi és Nő" -  Bp. IX.ker. Helytörténeti Múzeum ( Csek Veronikával, Kulcsár Edinával és Döbröntei Zoltánnal )

 • 2010 Fogasház, Budapest "3" c. kiálltás (csoportos)

 • 2010 2B Galéria, Budapest: "...És a homály" – J. W. Goethe Színtan c. műve kiadásának 200.

 • évfordulójára (Goethe intézettel közösen)

 • 2011 Őriszentpéter – Hétrét fesztivál, Kis-Kovács Sárával (-nemezképek)

 • 2012 Svájc, Basel (Goetheanum) “Halak” (csoportos)

 • 2012-2013 Vándorkiállítás (Napút Alkotóműhellyel - csoportos) országszerte (kiállításmegnyitók, kiselőadások megtartása)

 • 2013. VI. Solymári Polg. Hiv. "Férfi és nő" -csoportos (Napút Művészeti Akadémia)

 • 2013. XI. Ecce Homo – Budapest, MagNetBank székház (csoportos)

 • 2014 Leányfalu, faluház – (csoportos)

 • 2014 MOM Művelődési Központ: „Cantata Profana” ; Nemzetközi Konferencia az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára (installációk és csoportos kiállítás)

 • 2014 „Cantata Profana” – 9 kép Bartók művére (Újpesti Regionális Waldorf Gimnázium)

 • 2016 Tamási, Kindl Kupolagaléria (Molnár Eszter Ágnessel)

 • 2016 Komárno, Limes templomgaléria: “Kelet és Nyugat” (csoportos)

 • 2016-tól 2018-ig Állandó kiállítás (csoportos) Sophianum Egészségközpontban.

 • 2017 Solymár, Apáczai Csere János Művelődési Központ (Jelmez c. kiállítás - csoportos)

 • 2017 "Földet érő" - Bp I. kerület, Vízivárosi Klub

 • 2017 NAPÚT 10, Piliscsaba, Pázmáneum, nemzetközi kiállítás és összművészeti konferencia (csoportos)

 • 2017 Bécs, Remény c. kiállítás (Döbröntei Zoltánnal, Bíró Edinával, Hódosi Helgával)

 • 2018. II. Hospice-Ház (Bp, Szent László kórház)

 • 2018. IV. K11 Galéria - Budapest (csoportos)

 • 2018. IX. Ars Sacra fesztivál - Napút Művészeti Akadémia festőivel közösen

 • 2019. III. "Égi Sirokkó" -(önálló gyűjteményes) Bp. I. ker. Vízivárosi Klub.

 • 2019 V. Mária Magdolna torony - Budai Vár, "A feltámadás ábrázolása" (Napút Művészeti Akadémiával közösen

 • 2019. IX. Ars Sacra fesztivál, Budai Vár, Mária Magdolna torony, " A feltámadás ábrázolása" - egyéni

 • 2019. X. Losonc - Szabó Gyula emlékház - "Csontváry 100" - a Napút Művészeti Akadémiával közösen

 • 2022 IV. Deák Ferenc emlékházban, állandó múzeumi gyűjteménybe került a festmény Deák Ferencről és Festetics Máriáról készült festményem.

 • 2023. II. Dunaújváros, Bartók színház "Mesterek és tanítványok"

 • 2023. III. Kispesti Waldorf Iskola "Feljegyzések utazásimból"

EGYÉB MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEK

Színészet, zeneszerzés

Színészet: Nyitott Műhely 2004-2006 RS9 színház 2007, Millenáris színház ( A bolond Gimpel) 2006, Zsámbéki Színházi fesztivál (Rókavadászat) 2007, Kapolcsi Fesztivál: Rettenetes szülők 2008 (Michel)

Zeneszerzőként közreműködtem számos dokumentumfilm zeneszerzőjeként. Móger Ildikó táncművészről készült megemlékező film zenéjét és összeállítását készítettem, melyet 56 ezren tekintettek meg.

bottom of page